Nội dung khóa học

1 Phun mí và các loại dụng cụ ứng dụng trong phun mí và môi

2 Phương pháp nhận dạng các kiểu mắt và ứng dụng.

3 Kỹ thuật phun mí mở tròng, phun mí công sở, phun mí mắt mèo, phun mí shading.

4 Những bí quyết giảm đau trong phun thêu, mix màu mực mí và chỉnh sửa mí.

5 Phương pháp nhận dạng môi và tạo dáng môi đẹp

6 Kỹ thuật và phương pháp xử lý môi thâm hiệu quả

7 Kỹ thuật phun môi phủ bột ombre, phun môi one pass lip, phun môi collagen phun môi tế bào gốc, phun môi phủ bóng.

8 Bí quyết mix màu mực môi, những lưu ý và kỹ thuật xử lý các lỗi trong phun môi

9 Quy trình chăm sóc trước và sau khi phun môi và mí.

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Phun mí và các loại dụng cụ ứng dụng trong phun mí và môi

Phương pháp nhận dạng các kiểu mắt và ứng dụng.

Kỹ thuật phun mí mở tròng, phun mí công sở, phun mí mắt mèo, phun mí shading.

Những bí quyết giảm đau trong phun thêu, mix màu mực mí và chỉnh sửa mí.

Phương pháp nhận dạng môi và tạo dáng môi đẹp

Kỹ thuật và phương pháp xử lý môi thâm hiệu quả

Kỹ thuật phun môi phủ bột ombre, phun môi one pass lip, phun môi collagen phun môi tế bào gốc, phun môi phủ bóng.

Bí quyết mix màu mực môi, những lưu ý và kỹ thuật xử lý các lỗi trong phun môi

Quy trình chăm sóc trước và sau khi phun môi và mí.

Đội ngũ chuyên gia đào tạo

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây