Nội dung khóa học

1 Quy trình phun mày không khung (ombre)

2 Quy trình phun mày hiệu ứng rắc sao

3 Quy trình phun màu hiệu ứng bút chì

4 Các lỗi thường gặp khi phun mày. Kỹ thuật xóa sửa lông mày

5 Khái niệm và các loại dụng cụ về phun mí. Kỹ thuật đi kim trong phun xăm

6 Nhận dạng các kiểu mắt

7 Các kiểu phun mí thịnh hành

8 Quy trình và kỹ thuật phun mí

9 Kỹ thuật pha mực mí và xử lý mắt bị hư

10 Chăm sóc trước và sau phun mí

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nắm vững lý thuyết và vận hành thành thạo các quy trình phun mày nâng cao như: ombre, rắc sao, bút chì,...

Cách xử lý các trường hợp phun mày bị hỏng, thành thạo kỹ thuật xóa sửa lông mày

Nắm được tổng quan và các dụng cụ sử dụng trong phun mí

Thành thạo kỹ thuật các kiểu phun mí thịnh hành

Đội ngũ chuyên gia đào tạo

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây