Nội dung khóa học

1 Phun mí và các loại dụng cụ ứng dụng trong phun mí và môi

2 Phương pháp nhận dạng các kiểu mắt và ứng dụng.

3 Kỹ thuật phun mí mở tròng, phun mí công sở, phun mí mắt mèo, phun mí shading.

4 Những bí quyết giảm đau trong phun thêu, mix màu mực mí và chỉnh sửa mí.

5 Phương pháp nhận dạng môi và tạo dáng môi đẹp

6 Kỹ thuật và phương pháp xử lý môi thâm hiệu quả

7 Kỹ thuật phun môi phủ bột ombre, phun môi one pass lip, phun môi collagen phun môi tế bào gốc, phun môi phủ bóng.

8 Bí quyết mix màu mực môi, những lưu ý và kỹ thuật xử lý các lỗi trong phun môi

9 Quy trình chăm sóc trước và sau khi phun môi và mí.

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nắm bắt được các loại dụng cụ sử dụng trong phun môi, phun mí

Thuần thục về cách nhận dạng kiểu mắt, môi và ứng dụng để tao ra kiểu dáng đẹp nhất

Nắm vững các kỹ thuật phun môi, phun mí trên da giả

Nắm vững quy trình, các bước thực hành phun môi, phun mí

Biết cách thực hành toàn bộ các kỹ thuật phun môi, mí mới nhất hiện nay

Nắm vững kỹ thuật, phương pháp xử lý môi thâm hiệu quả

Nắm được quy trình, cách chỉnh sửa lỗi trong phun môi, phun mi

Bí quyết mix màu mực môi, những lưu ý và kỹ thuật xử lý các lỗi trong phun môi

Những bí quyết giảm đau trong phun thêu, mix màu mực chuẩn, đẹp

Nắm vững quy trình chăm sóc trước và sau khi phun môi và mí.

Đội ngũ chuyên gia đào tạo

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây