Nội dung khóa học nail cơ bản

1 Tổng quan cấu tạo móng và cách chăm sóc móng

2 Nghệ thuật vẽ móng

3 Thiết kế mẫu

4 Kỹ thuật sơn gel

5 Bột nhúng

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Cơ chế phát triển của móng tay, móng chân, cách chăm sóc và làm đẹp đúng cách

Hiểu và vận dụng nghệ thuật vẽ móng cơ bản

Hiểu rõ lý thuyết và thực hành thành thạo kỹ thuật sơn gel

Hiểu rõ lý thuyết và thực hành thành thạo kỹ thuật sử dụng bột nhúng

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây