Nội dung khóa học Nail nâng cao

1 Khóa vẽ nâng cao

2 Khóa bột nổi

3 Khóa vẽ gel

4 Khóa đắp bột salon

5 Nghệ thuật đính đá

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Hiểu rõ lý thuyết và thực hành thành thạo các kỹ thuật vẽ móng nâng cao

Hướng dẫn vẽ bột nổi từ cơ bản đến nâng cao

Hiểu rõ lý thuyết vẽ gel và ứng dụng thành thạo kỹ thuật vẽ gel

Nắm vững và thực hành thành thạo nghệ thuật đính đá

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây