Nội dung khóa học phun xăm chuyên sâu

1 Giới thiệu dụng cụ, sản phẩm. Khái niệm và đặc điểm phun môi

2 Nhận dạng môi. Phương pháp tạo dáng môi đẹp

3 Quy trình phun môi. Kỹ thuật ủ tê

4 Kỹ thuật phun môi

5 Các lỗi thường gặp, cách xử lý. Các lưu ý và bí quyết khi phun môi

6 Quy trình điêu khắc môi

7 Cấu trúc da, khái niệm điêu khắc, dụng cụ và sản phẩm

8 Quy trình thực hiện điêu khắc

9 Chăm sóc trước và sau điêu khắc

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nắm được tổng quan về phun môi

Nắm bắt và thực hành thành thạo quy trình phun môi

Nắm được cách xử lý các lỗi thường gặp

Nắm được tổng quan về điêu khắc

Vận hành thành thạo quy trình điêu khắc

Đội ngũ chuyên gia đào tạo

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây