Nội dung khóa học phun xăm cơ bản

1 Tổng quan về chuyên ngành phun xăm thẩm mỹ

2 Hướng dẫn về trang bị các loại dụng cụ và các loại sản phẩm

3 Giới thiệu các nét cơ bản trong phun xăm, kỹ thuật vẽ chân mày

4 Nhận dạng gương mặt, áp dụng công thức với tỉ lệ vàng trên gương mặt

5 Kiến thức về các loại da, nhận dạng da trong phun xăm

6 Thực hiện kỹ thuật vẽ khung lông mày trên mẫu thật

7 Làm quen với da giả, các loại mực, kỹ thuật pha màu phun xăm

8 Các biện pháp an toàn y tế khi phun xăm, vệ sinh an toàn phòng chống lây nhiễm qua đường máu

9 Quy trình chuẩn khi phun xăm lông mày

10 Thực hành công thức vẽ chân mày cho gương mặt tròn, dài

11 Hướng dẫn các nét cơ bản sử dụng trong phun xăm cho lông mày ,mí và môi

12 Hướng dẫn quy trình phun tán bột lông mày và phun lông mày 3D

13 Quy trình, kỹ thuật ủ tê, chăm sóc trước và sau phun xăm

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nắm được tiềm năng và định hướng nghề phun xăm thẩm mỹ

Nắm được các dụng cụ và các sản phẩm cơ bản sử dụng trong phun xăm

Nhận biết các gương mặt, loại làn da trước khi phun xăm

Hiểu và thực hành thành thạo công thức tỷ lệ vàng trong phun xăm

Thuần thục vẽ chân mày trên gia dả

Nắm được quy trình chuẩn trước, trong và sau khi phun xăm

Đội ngũ chuyên gia đào tạo

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây