Nội dung khóa học Nail Salon Chuyên Nghiệp

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Có hiểu biết về tổng quan ngành nail và ứng dụng của nail vào thực tế

Nắm chắc lý thuyết + Thực hành toàn bộ các kỹ thuật nail từ cơ bản - chuyên nghiệp

Nắm chắc lý thuyết + Cách xử lý các bệnh liên quan đến móng

Nắm chắc & Vận dụng vào thực tế các bước set up, vận hành.. để kinh doanh tiệm Nail thành công

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây