Nội dung khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Hiểu và vận hành các kỹ thuật vẽ móng từ cơ bản tới nâng cao

Hiểu và vận hành các kỹ thuật đắp bột từ cơ bản đến nâng cao

Hiểu và vận hành các nghệ thuật làm nail kỹ thuật cao như nghệ thuật đính đá, nghệ thuật vẽ silk - flat

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây