Nội dung khóa học nối mi toàn phần

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nắm được lý thuyết học nối mi chuyên nghiệp. Khái niệm chi tiết về nghề nối mi và cơ hội phát triển của nghề

Nắm được cấu tạo lông mi và những vấn đề cần lưu ý khi nối mi

Hiểu và vận dụng thành thạo kỹ thuật nối mi classic

Hiểu và vận dụng thành thạo kỹ thuật nối mi volume

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi volume 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D

Hiểu và thành thạo cách nối mi hot nhất: mi natural, mi cat eye (mắt mèo), mi doll eyes (Katun), mi cut

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây