Nội dung khóa học nối mi cơ bản

1 Khái niệm về nghề nối mi. An toàn và sức khỏe. Cấu tạo lông mi

2 Hướng dẫn kỹ thuật nối mi classic. Dụng cụ nối mi và quy cách sử dụng

3 Cấu tạo lông mi. Thực hành nối mi classic trên mi giả trong học nối mi

4 Cấu trúc và sự tăng trưởng của lông mi. Thực hành nối mi Classic trên người mẫu

5 Các kiểu mi. Ôn tập thực hành nối mi classic trên người mẫu.

6 Quy cách nối mi. Kiểm tra giữa khóa nối mi classic

7 Hướng dẫn kỹ thuật nối mi volume trong học nối mi chuyên nghiệp

8 Kỹ thuật nối mi 2D

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nắm được lý thuyết học nối mi chuyên nghiệp. Khái niệm chi tiết về nghề nối mi và cơ hội phát triển của nghề

Nắm được cấu tạo lông mi và những vấn đề cần lưu ý khi nối mi

Hiểu và vận dụng thành thạo kỹ thuật nối mi classic

Hiểu và vận dụng thành thạo kỹ thuật nối mi volume

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây