HỌC VIỆN THẨM MỸ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Nail art

NỘI DUNG KHOÁ HỌC NAIL ART 25 KIỂU

1 Thực hành Vẽ 5 mẫu móng bằng cọ chấm bi kết hợp cọ tóc.

2 Thực hành Vẽ 5 mẫu móng bằng cọ tóc kết hợp cọ quạt và ombre.

3 Thực hành Vẽ 5 mẫu móng dạng french Nail và sọc dọc, lập thể.

4 Thực hành Vẽ 5 mẫu móng hoa kết hợp hạt đá và loang màu nền.

5 Thực hành Vẽ 5 mẫu móng vẽ tranh đơn giản.