Nội dung khóa học nối mi nâng cao

1 Giới thiệu về mi volume. Sự khác biệt với mi classic

2 Hướng dẫn tạo fan mi volume 4D

3 Thực hành mi volume 4D trên mi giả

4 Thực hành mi volume 4D mẫu thật

5 Hướng dẫn tạo fan mi 5D  

6 Thực hành mi volume 5D trên mi giả

7 Thực hành mi volume trên mẫu thật

8 Hướng dẫn tạo fan mi 6D,7D,8D,9D

9 Thực hành nối mi 6D,7D,8D,9D trên mẫu thật

10 Hướng dẫn nối mi, mi natural, mi cat eye (mắt mèo), mi doll eyes (Katun), mi cute...

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nhận biết sự khác biệt về mi volume và mi classic

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi volume 4D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 5D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 6D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 7D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 8D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 9D

Hiểu và thành thạo cách nối mi hot nhất: mi natural, mi cat eye (mắt mèo), mi doll eyes (Katun), mi cute

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây