HỌC VIỆN THẨM MỸ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Nối mi nâng cao

NỘI DUNG KHÓA HỌC NỐI MI NÂNG CAO

Giới thiệu về mi volume. Sự khác biệt với mi classic

Hướng dẫn tạo fan mi volume 4D

Thực hành mi volume 4D trên mi giả

Thực hành mi volume 4D mẫu thật

Hướng dẫn tạo fan mi 5D  

Thực hành mi volume 5D trên mi giả

Thực hành mi volume trên mẫu thật

Hướng dẫn tạo fan mi 6D,7D,8D,9D

Thực hành nối mi 6D,7D,8D,9D trên mẫu thật

10 Hướng dẫn nối mi, mi natural, mi cat eye (mắt mèo), mi doll eyes (Katun), mi cute…

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Nhận biết sự khác biệt về mi volume và mi classic

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi volume 4D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 5D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 6D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 7D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 8D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 9D

Hiểu và thành thạo cách nối mi hot nhất: mi natural, mi cat eye (mắt mèo), mi doll eyes (Katun), mi cute