Nội dung khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nắm được từ cơ bản đến nâng cao các quy trình phun xăm chân mày

Nắm được từ cơ bản đến nâng cao kỹ thuật phun mí

Nắm được từ cơ bản đến nâng cao kỹ thuật phun môi

Nắm được từ cơ bản đến nâng cao kỹ thuật điêu khắc

Đội ngũ chuyên gia đào tạo

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây