Nội dung khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Có kiến thức tổng quan & nắm bắt được ứng dụng nghề phun xăm thẩm mỹ

Nắm được toàn bộ quy trình, cách thực hiện các kỹ thuật phun mày

Nắm được toàn bộ quy trình, cách thực hiện các kỹ thuật phun mí

Nắm được toàn bộ quy trình, cách thực hiện các kỹ thuật phun môi

Nắm được toàn bộ quy trình, cách thực hiện các kỹ thuật điêu khắc: mày, môi

Nắm được toàn bộ quy trình, cách thực hiện kỹ thuật Hairstroke mới nhất hiện nay

Nắm được bí quyết xoá, sửa các lỗi trong phun xăm thẩm mỹ

Nắm được toàn bộ bí quyết chọn, mix màu mực chuẩn, đẹp, bền màu

Vững các kỹ năng giao tiếp, tư vấn, chốt sale và giải quyết sự cố

Biết cách tự set up, vận hành và kinh doanh cửa tiệm thành công

Đội ngũ chuyên gia đào tạo

Chứng chỉ hành nghề

Đối tượng học

Ngày

Giờ

Phút

Giây