NỘI DUNG KHÓA HỌC NAIL TOÀN PHẦN CẤP TỐC

1 Toàn bộ nội dung của khoá Nail Care

2 Qui trình sơn gel- tháo gel bằng kỹ thuật thủ công

3 Nhận biết điểm khác biệt của sơn gel bằng chai sơn và bằng cọ sơn

4 Thực hành sơn gels các kỹ thuật: Gels mắt mèo, tráng gương..

5 Thực hành sơn gels các kỹ thuật: Gels loang vân đá (marble gels) kết hợp đính phụ kiện

6 Thực hành Vẽ gels loang bằng cọ chấm bi, kết hợp phụ kiện (charm)

7 Thực hành sơn Gels Ombre bằng cọ quạt,cọ ombre

8 Thực hành Nối móng, móng úp,sơn vẽ gels

9 Thực hành up móng gel gum, gel builder (trung tính)

10 Thực hành Tạo nền nail art: omrbe nail bằng mouse, bằng cọ (cọ quạt,cọ ombre) với sơn móng và bột màu, vẽ chấm bi cơ bản.

11 Thực hành Vẽ nét: cọ tóc,cọ nét (cơ bản + nâng cao)

12 Thực hành Vẽ bản 2D & 3D (cơ bản +nâng cao)

13 Thực hành Vẽ nổi căn bản + nâng cao

14 Thực hành: đắp móng bột Tips - đắp bột Clear

15 Cách sử dụng máy mày móng, refill móng bột, tháo móng bột

16 Tìm hiểu về Hóa chất ngành Nail - An toàn salon

17 Thực hành Đắp bột natural, kim tuyến, ombre

18 Thực hành Đắp pink & white, ẩn xà cừ, phụ kiện

19 Thực hành Đắp Bột nhúng

20 Tặng thêm ôn tập tổng hợp hoặc thực hành tại Salon Nail tại trường hoặc đối tác

Kỹ năng đạt được sau
khóa học

Kỹ năng đạt được sau khóa học

Nắm vững toàn bộ kiến thức tổng quan & ứng dụng của ngành nail

Hiểu rõ lý thuyết và ứng dụng thành thạo kỹ thuật vẽ gel

Hiểu rõ lý thuyết và ứng dụng thành thạo kỹ thuật vẽ bằng các loại cọ

Hiểu rõ lý thuyết và ứng dụng thành thạo kỹ thuật Nail Art - vẽ móng tạo kiểu nghệ thuật

Hiểu rõ lý thuyết và ứng dụng thành thạo kỹ thuật úp móng, nối móng

Hiểu rõ lý thuyết và ứng dụng thành thạo kỹ thuật đắp móng, đắp bột

Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ học viện thẩm mỹ quốc tế SCI

Đối tượng học

Ngày

00

Giờ

09

Phút

23

Giây

32
Gọi tư vấn Đăng ký học thử