LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học viện SCI triển khai đào tạo theo 2 lộ trình chính, đó là: Lộ trình đào tạo ngắn hạn & dài hạn. Hai lộ trình nhằm mục đích bổ sung kiến thức chuyên ngành, giúp người học nâng cao đồng thời năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm.

1. Lộ trình đào tạo ngắn hạn

Với thời lượng học chỉ từ 1 đến 3 tháng, lộ trình đào tạo ngắn hạn tập trung vào nâng cao kỹ năng và chuyên môn của người học nhằm phục vụ cho nhu cầu tức thời.

Áp dụng với các khóa:

2. Lộ trình đào tạo dài hạn

Được thiết kế với thời lượng học kéo dài liên tục từ 3 – 6 tháng, nội dung lộ trình đào tạo dài hạn giúp đáp ứng nhu cầu xây dựng nghề nghiệp tương lai của học viên sau khi tốt nghiệp.

Áp dụng với các khóa:

Gọi tư vấn Chat ngay với giảng viên